logotyp

Úřední deska

Prominutí školného

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

Provoz naší mateřské školy bude omezen z důvodu rekonstrukce elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace od 09. 06. 2021 do 16. 09. 2021 a to v budově U Mašinky.

V provozu bude pouze budova U Jezu, děti budou sloučeny se svými učitelkami ve třídě U Veverek – 1. patro, za dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek.  

Z tohoto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy následovně:

Pokud se nebude dítě vzdělávat celý měsíc, bude mu prominuta úplata za předškolní vzdělávání (školné), zákonní zástupci dětí budou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni.

Pokud se nebude dítě vzdělávat část měsíce, bude mu prominuta poměrná část úplaty za předškolní vzdělávání (školné).

Děkuji za vstřícnost při řešení mimořádné situace.

V Žatci 21. 5. 2021                            Dana Pechová         ředitelka školy

 

Vážení rodiče,

Obdržela jsem od Města Žatec – Odbor rozvoje města oznámení o realizaci stavebních prací, a to v budově U Mašinky. Jedná se o dlouho očekávanou celkovou rozsáhlou rekonstrukci elektroinstalace, vnitřního vodovodu a kanalizace. Stavební práce by měly být zahájeny 09. 06. 2021 a ukončeny 16. 09. 2021. Budova u Mašinky tak bude v tomto termínu mimo provoz, děti budou muset být sloučeny do budovy U Jezu.

Prosím Vás tímto o toleranci a pokud je to jenom trochu možné, prosím Vás, abyste nechali své děti doma (maminky na MD a RD, děti nezaměstnaných rodičů atd…)
Do doby zahájení prací odneste dětem z šatny veškeré oblečení, obuv, ze tříd osobní věci, aby později nedocházelo ke ztrátám.
Od 07. 06 se budou děti scházet již v budově U Jezu – třída VEVERKY (1. patro).
Děkuji za pochopení, odměnou nám bude nově zrekonstruovaná budova.

Dana Pechová, ředitelka MŠ

 


Mateřské školy budou od 10.5.2021 otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
 Těšíme se na Vás.
                                    Dana Pechová


 

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro vaše děti naleznete v odkazu jednotlivých tříd.

 

 

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE

Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy. 

Zde jsou odkazy na jednotlivá videa:

Úvod k sérii                https://youtu.be/GRR6Efa-R1k

Čteme spolu               https://youtu.be/rKs0KYvDybY

Spolu na zahradě       https://youtu.be/ePuUeCNij0Q

Pečeme spolu            https://youtu.be/jS_ZHNNp2Cs [»]

 

Další inspirativní videa k předškolnímu vzdělávání naleznete také na webu ČT edu v sekci předškolní vzdělávání 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Věříme, že pro vás budou tato videa inspirací a motivací pro vzdělávání dětí přirozeným způsobem v domácím prostředí.

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign