Jméno:
Heslo:

O nás

Informace pro rodiče

Mateřská škola je v provozu a zajišťuje vzdělávání pro všechny děti z budovy U Jezu a Mašinky. Dále vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů
  • obecní policie
  • poskytovatelů zdravotních služeb (včetně lékáren)
  • orgánů ochrany veřejného zdraví
  • příslušníci ozbrojených sil (včetně vězeňské služby)
  • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení
  • dalších profesí dle potřeby

Zajištění nezbytné péče se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech.

 

Mateřská škola pracuje podle programu Začít spolu - ZaS, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název "S kamarády krok za krokem putujeme celým rokem"

Mateřská škola pracuje podle programu Začít spolu - ZaS, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název

Naše mateřská škola „U Jezu“

Mateřská škola, s krásným příznačným názvem U JEZU, se nachází na okraji města Žatec v sídlištní zástavbě, stranou silnějšího dopravního ruchu. Obklopena je zelení, bezprostřední blízkost řeky i volné přírody vytvářejí velice dobré podmínky pro pobyt dětí v době vycházek. Toto umístění naší mateřské školy, lokalita, ve které se Žatec nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, pěších výletů a podporu zdraví dětí.

Obě budovy mateřské školy Žatec se nacházejí v těsné blízkosti sebe na společné rozlehlé, upravené a oplocené  parcele, plné zeleně, vzrostlých stromů a okrasných keřů. Mají dva hlavní samostatné vchody, jeden vchod je směřován k malebné řece Ohři s klidným ramenem i bouřlivým jezem – odtud název „U Jezu“ a druhý vchod, od sídliště Podměstí  přes školní zahradu, do druhé budovy. Při vstupu na školní zahradu, za kanadskou borovicí, je zabudována barevná dřevěná mašinka se dvěma vagónky, nejoblíbenější místo ke hře. Odtud vzniklo zažité pojmenování školky „U mašinky“ . Tato budova byla postavena v roce 1964, zahájení provozu mateřské školy U Jezu je datováno rokem 1973. Přesto v komplexu patří škola díky rekonstrukcím a neustálé modernizaci mezi progresivní.
Mateřská škola U Jezu pracuje již od roku 2001 podle programu Začít spolu (ZaS).
Vlastní školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S kamarády krok za krokem, putujeme celým rokem“, je v souladu se Vzdělávacím programem Začít spolu a s  požadavky platného dokumentu – Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

V prosinci 2012 získala Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 certifikát „Mateřská škola Začít spolu“, udělený Step by Step Česká republika, o. s.

PROJEKT

PROJEKT

Šablony II.

Projekt MŠ Žatec U Jezu 63, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_02263/0010776.
Realizace 01. 01. 2019 – 31. 12. 2020.

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny, příspěvková organizace získala dotaci ve výši 723 400,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána na základě  výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063).

Cílem tohoto projektu je personální podpora MŠ -  školní asistent

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign