logotyp

Provoz MŠ

INFORMACE PRO RODIČE na školní rok 2023/2024

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 600,00 Kč/měsíc

Úplata za stravné je dle novely vyhlášky o školním stravování s účinností od 1. září 2022 stanovena takto:

                    1. kategorie (děti 3-6 leté)    2. kategorie (děti 7 leté s OŠD)

Přesnídávka               10,- Kč                                            11,- Kč

Oběd                         27 - Kč                                             30,- Kč

Svačina                       8,- Kč                                               8,- Kč

Celkem                     45,- Kč                                             49,- Kč

 

Platbu provádějte na účet mateřské školy – Č.spořitelna : 1020612359/0800

a to na konci daného měsíce na měsíc následující

 

Variabilní symbol: pište rodné číslo dítěte bez lomítka

Do textu zprávy napište jméno dítěte.

Orientačně: Předškoláci -                      1000,- Kč pouze za stravné, za dítě v posledním ročníku v MŠ se neplatí školné

                      Děti 3-5 leté -                     1600,- Kč pro dítě se základní platbou (školné + stravné)

                      Děti 7 leté (OŠD)-             1100,- Kč pouze stravné, za dítě v posledním ročníku v MŠ se neplatí školné

Částky za stravné jsou zaokrouhlené, výše skutečných nákladů se odvíjí podle docházky dítěte v daném měsíci. Vzniklé přeplatky jsou vráceny zpět na účet, popř. vyplaceny v hotovosti v měsíci únoru, červenci nebo srpnu, popřípadě kdykoliv individuálně na požádání u hospodářky školy.  Případné dotazy zodpoví ředitelka školy.                                  

 

                                                                            Dana Pechová, ředitelka školy

Provoz MŠ Žatec

Mateřská škola nabízí kapacitu 210 dětí, U Jezu  jsou děti  rozděleny dle věku, schopností, potřeb a přání rodičů do třech tříd, nesoucí názvy „ BERUŠKY“ – veselé a hravé, „VEVERKY“ – hravé a čiperné, „SOVIČKY“ – hravé a moudré, U Mašinky jsou děti rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd – „ KUŘÁTKA , KOŤÁTKA, KŮZLÁTKA a MOTÝLCI“.

Obě budovy jsou dvoupodlažní, účelově stavěné pro provoz předškolního zařízení. Součástí každé budovy je školní jídelna.

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem.

Zřizovatelem MŠ Žatec je obec od roku 1991 a od roku 1994 je MŠ v právní subjektivitě.

Provoz MŠ je po dohodě se zřizovatelem od 6.00 do 16.30 hodin, pondělí – pátek.

Ve všech třídách pracují kvalifikované učitelky.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign