logotyp

Provoz MŠ

Provoz MŠ Žatec

Mateřská škola nabízí kapacitu 210 dětí, U Jezu  jsou děti  rozděleny dle věku, schopností, potřeb a přání rodičů do třech tříd, nesoucí názvy „ BERUŠKY“ – veselé a hravé, „VEVERKY“ – hravé a čiperné, „SOVIČKY“ – hravé a moudré, U Mašinky jsou děti rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd – „ KUŘÁTKA , KOŤÁTKA, KŮZLÁTKA a MOTÝLCI“.

Obě budovy jsou dvoupodlažní, účelově stavěné pro provoz předškolního zařízení. Součástí každé budovy je školní jídelna.

Mateřská škola je zařízení s celodenním provozem.

Zřizovatelem MŠ Žatec je obec od roku 1991 a od roku 1994 je MŠ v právní subjektivitě.

Provoz MŠ je po dohodě se zřizovatelem od 6.00 do 16.30 hodin, pondělí – pátek.

Ve všech třídách pracují kvalifikované učitelky.

Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE na školní rok 2021/2022 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 500,00 Kč/měsíc

Úplata za stravné je dle novely vyhlášky o školním stravování s účinností od 1. září 2021 stanovena takto:

                         1. kategorie (děti 3-6 leté)            2. kategorie (děti 7 leté s OŠD)

Přesnídávka                8,- Kč                                                   9,- Kč

Oběd                        22 - Kč                                                 25,- Kč

Svačina                      8,- Kč                                                    8,- Kč

Celkem                   38,- Kč                                                 42,- Kč

 Platbu provádějte na účet mateřské školy – Č.spořitelna : 1020612359/0800 
 a to na konci daného měsíce na měsíc následující

 Variabilní symbol: pište rodné číslo dítěte bez lomítka

Do textu zprávy napište jméno dítěte.

Orientačně: Předškoláci -         760,- Kč pouze stravné, v posledním ročníku
                                                                 v MŠ se neplatí školné

                   Děti 3-5 leté -      1260,- Kč dítě se základní platbou
                                                                (školné + stravné)

                  Děti 7 leté (OŠD)-  840,- Kč pouze stravné, v posledním ročníku
                                                                v MŠ se neplatí školné

Částky za stravné jsou zaokrouhlené, výše skutečných nákladů se odvíjí podle docházky dítěte v daném měsíci. Vzniklé přeplatky jsou vráceny zpět na účet, popř. vyplaceny v hotovosti v měsíci únoru, červenci nebo srpnu, popřípadě kdykoliv individuálně na požádání u hospodářky školy.  Případné dotazy zodpoví ředitelka školy.                               

  Dana Pechová, ředitelka školy

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign