logotyp

O nás

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY U JEZU V OBDOBÍ OD 18. 5. 2020 DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (dle pokynů MŠMT) v omezeném provozu (organizační příčiny)

podrobnosti najdete v přílozepodrobnosti najdete v příloze

Od 1.5. nemusí děti při pobytu v mateřských školách nosit roušky. 

Děti si do mateřské školy nesmí nosit žádné vlastní hračky. Děkujeme za pochopení.

 

                                         PROMINUTÍ ŠKOLNÉHO

V souladu s § 6 a v návaznosti na § 3 odst. 2  vyhlášky č. 14/2005 Sb.  O předškolním vzdělávání ve znění platných předpisů. Pokud nebude dítě přítomno v MŠ ani jeden den v měsíci do konce školního roku, měsíční úplata se nebude vybírat, bude zcela prominuta. Toto mimořádné opatření platí do konce školního roku 2019/2020 tj. do 31.8.2020.

Děkuji Pechová

 

TĚŠÍME SE NA VAŠE DĚTI

Vážení rodiče,

po dohodě zřizovatele s ředitelkami mateřských škol v Žatci, jsou od pondělí 18. 5. 2020 opět všechny mateřské školy v provozu.

Naše mateřská škola bude otevřena v režimu omezeného provozu v souladu s §3 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 SB., O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Od 18. 5. 2020 není předškolní vzdělávání povinné, účast dětí v MŠ je na zvážení rodičů. Provoz bude organizačně i personálně zajištěn dle  Souboru hygienických pokynů MŠMTČestné prohlášení.

Mateřská škola má dostatek dezinfekčních prostředků na ošetření rukou u vstupu do obou budov, je provedený důkladný úklid a dezinfekce všech prostor.

Při prvním vstupu do mateřské školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy. Jsou to:

 • Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
 • Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

 

Další aktuální informace budou průběžně sdělovány prostřednictvím webových stránek www.msujezu.cz

Prosím o jejich sledování. Dana Pechová, ředitelka MŠ

Informace pro zákonné zástupce k zápisům naleznete v sekci ÚŘEDNÍ DESKA

Formuláře pro zákonné zástupce k zápisu do MŠ naleznete v sekci DOKUMENTY

 

Prominutí školného

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

Provoz naší mateřské školy nebyl přerušen, mateřská škola nadále poskytuje vzdělávání pro všechny děti zapsané do naší mateřské školy a pro děti vybraných profesí z jiných mateřských škol.

Přesto a zcela  pochopitelných důvodů ochránit zdraví své a svých dětí před virovým onemocněním COVID-19, zůstaly děti se svými rodiči doma a předškolního vzdělávání se neúčastní, dle možností až do odvolání krizové situace.  

Z těchto důvodů, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, rozhodla ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem následovně:

1. v měsíci březnu 2020 byla měsíční úplata za předškolní vzdělávání hrazena celou částkou  480,- Kč

 2. v měsíci dubnu a květnu -  pokud se nebude dítě vzdělávat celý měsíc, bude  mu prominuta úplata za předškolní vzdělávání (školné), zákonní zástupci dětí budou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni.

 

V Žatci 8. 4. 2020

Dana Pechová

ředitelka školy

 

 

Informace pro rodiče

 

Mateřská škola je v provozu a zajišťuje vzdělávání pro všechny děti z budovy U Jezu a Mašinky. Dále vykonává nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

 • bezpečnostních sborů
 • obecní policie
 • poskytovatelů zdravotních služeb (včetně lékáren)
 • orgánů ochrany veřejného zdraví
 • příslušníci ozbrojených sil (včetně vězeňské služby)
 • zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení
 • dalších profesí dle potřeby

Zajištění nezbytné péče se vztahuje i na děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci obcí zařazení do obecních úřadů k výkonu sociální práce, krajů zařazení do krajských úřadů k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb, a to bez ohledu na to, zda jsou dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Péče bude vykonávána ve skupinách max. po 15 dětech.

 

Mateřská škola pracuje podle programu Začít spolu - ZaS, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název "S kamarády krok za krokem putujeme celým rokem"

Mateřská škola pracuje podle programu Začít spolu - ZaS, Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má název
 • image 47
 • image 46
 • image 44

Naše mateřská škola „U Jezu“

Mateřská škola, s krásným příznačným názvem U JEZU, se nachází na okraji města Žatec v sídlištní zástavbě, stranou silnějšího dopravního ruchu. Obklopena je zelení, bezprostřední blízkost řeky i volné přírody vytvářejí velice dobré podmínky pro pobyt dětí v době vycházek. Toto umístění naší mateřské školy, lokalita, ve které se Žatec nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, pěších výletů a podporu zdraví dětí.

Obě budovy mateřské školy Žatec se nacházejí v těsné blízkosti sebe na společné rozlehlé, upravené a oplocené  parcele, plné zeleně, vzrostlých stromů a okrasných keřů. Mají dva hlavní samostatné vchody, jeden vchod je směřován k malebné řece Ohři s klidným ramenem i bouřlivým jezem – odtud název „U Jezu“ a druhý vchod, od sídliště Podměstí  přes školní zahradu, do druhé budovy. Při vstupu na školní zahradu, za kanadskou borovicí, je zabudována barevná dřevěná mašinka se dvěma vagónky, nejoblíbenější místo ke hře. Odtud vzniklo zažité pojmenování školky „U mašinky“ . Tato budova byla postavena v roce 1964, zahájení provozu mateřské školy U Jezu je datováno rokem 1973. Přesto v komplexu patří škola díky rekonstrukcím a neustálé modernizaci mezi progresivní.
Mateřská škola U Jezu pracuje již od roku 2001 podle programu Začít spolu (ZaS).
Vlastní školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání S kamarády krok za krokem, putujeme celým rokem“, je v souladu se Vzdělávacím programem Začít spolu a s  požadavky platného dokumentu – Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

V prosinci 2012 získala Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 certifikát „Mateřská škola Začít spolu“, udělený Step by Step Česká republika, o. s.

PROJEKT

PROJEKT

Šablony II.

Projekt MŠ Žatec U Jezu 63, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_02263/0010776.
Realizace 01. 01. 2019 – 31. 12. 2020.

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny, příspěvková organizace získala dotaci ve výši 723 400,00 Kč. Žádost o dotaci byla podána na základě  výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063).

Cílem tohoto projektu je personální podpora MŠ -  školní asistent

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign