Jméno:
Heslo:

Projekty a dotace

projekt logopedické prevence pro r. 2016 "Cestičky nejen za hbitými jazýčky"

Anotace projektu "Cestičky nejen za hbitými jazýčky" :
Projekt navazuje na projekt z r. 2013. Dlouhodobě spolupracujeme se SPC při Logopedické základní škole v Měcholupech, kdy do naší MŠ dochází logopedka a provádí cvičení s dětmi s vadami řeči za účasti rodičů a logopedické asistentky. Daří se nám získávat ke spolupráci stále větší počet rodičů. Chceme se zaměřit na rozvíjení slovní zásoby, komunikační dovednosti, odstraňování jazykové bariéry, individuální práci s dětmi pod vedením logopedické asistentky, ale i skupinové činnosti zaměřené na prevenci logopedických vad. Dále nabídneme činnosti grafomotorické a rozvíjející myšlení dětí.

Aktivity projektu

Projekt probíhá po celý rok 2016, všechny naplánované aktivity jsou průběžné :
přednáška pro rodiče, pohovory a konzultace rodičů s logopedkou a logopedickou asistentkou v MŠ, individuální procvičování s logopedickou asistentkou, kroužek "Hbité jazýčky", kroužek "Divadlo", kroužek "Grafomotorika", logopedické chvilky s celou skupinou dětí, cvičení na podporu grafomotoriky s celou skupinou dětí, zábavné odpoledne pro rodiče a děti "Hrajeme si spolu "

Z dotace budou pořízeny :
obrazové materiály ( např. soubory demonstračních obrazů Nova Dida ), literatura ( pro děti : pohádky, encyklopedie apod., vzdělávací publikace pro učitelky ), pracovní listy ( např. Šimonovy pracovní listy ), drobné pomůcky a hry ( pexetria, hry Povím ti, mami atd. )

Konzultace, pohovory a cvičení s logopedkou

kroužek "Divadlo"

dechová cvičenídechová cvičeníartikulační cvičeníartikulační cvičení\dramatizujeme pohádkudramatizujeme pohádkudramatizujeme pohádkudramatizujeme pohádkudramatizujeme pohádkudramatizujeme pohádku

kroužek "Grafomotorika"

společná logopedická cvičení

dechová cvičenídechová cvičenídechová cvičenícvičení mluvidelcvičení mluvidelcvičení mluvidelrytmizace říkadelrytmizace říkadelrytmizace říkadel

společná cvičení na podporu grafomotoriky

cvičení s logopedickou asistentkou

Hrajeme si spolu - příjemné odpoledne s rodiči, prarodiči a dětmi 21.4.

"Hrajeme si spolu"- odpoledne plné her a zábavy tentokrát U mašinky, 26.4.2016

logopedická cvičení s novými dětmi

dechová cvičenídechová cvičenídechová cvičenídechová cvičenícvičení mluvidelcvičení mluvidelcvičení mluvidel

Centra aktivit, tentokrát u těch nejstarších

Hrajeme si spolu, listopad 2016, budova Mašinka

Tentokrát se naše hrátky nesly v duchu podzimu s podtitulem "Listopad". Sychravé počasí, déšť, padající listí a dokonce větrníky byly tématem dechových, jazykových, artikulačních i motorických cvičení. Vlastnoručně vyrobené papírové větrníky si děti odnesly i domů. I přes nevelkou účast se společně strávená hodinka mimořádně vydařila. Děkujeme všem zúčastněným dětem i dospělým :).

Hrajeme si spolu - podzim 2016

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign