Jméno:
Heslo:

Úřední deska

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

PSČ: 438 01 Žatec, tel.: 415 726181, mobil: 736629843, e-mail: skolka.ujezu@tiscali.cz

__________________________________________________________________________________

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Mateřské škole Žatec, U Jezu 2903, okres Louny

 

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny, prostřednictvím ředitelky školy, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle volné kapacity MŠ a dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ, že vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Žatec, U Jezu 2903, okres Louny od 1. 9.2018 těmto uchazečům:

Registrační číslo

   
    

1

ano

U Jezu

Berušky

2

ano

Mašinka

Kuřátka

3

ano

Mašinka

Koťátka

4

ano

U Jezu

Berušky

5

ano

Mašinka

Motýlci

6

ano

Mašinka

Kůzlátka

7

ano

Mašinka

Motýlci

8

ano

U Jezu

Berušky

9

ano

U Jezu

Veverky

10

ano

Mašinka

Motýlci

11

ano

Mašinka

Koťátka

12

ano

Mašinka

Motýlci

13

ano

Mašinka

Motýlci

14

ano

U Jezu

Veverky

15

ano

U Jezu

Berušky

16

ano

U Jezu

Berušky

17

ano

Mašinka

Koťátka

18

ano

Mašinka

Kůzlátka

19

ano

U Jezu

Berušky

20

ano

Mašinka

Motýlci

21

ano

U Jezu

Berušky

22

ano

Mašinka

Motýlci

24

ano

Mašinka

Motýlci

25

ano

Mašinka

Koťátka

26

ano

Mašinka

Kůzlátka

27

ano

U Jezu

Veverky

28

ano

Mašinka

Koťátka

29

ano

Mašinka

Kůzlátka

30

ano

U Jezu

Berušky

31

ano

Mašinka

Kuřátka

32

ano

U Jezu

Veverky

33

ano

U Jezu

Veverky

34

ano

U Jezu

Kuřátka

35

ano

U Jezu

Veverky

36

ano

Mašinka

Kuřátka

39

ano

Mašinka

Motýlci

40

ano

U Jezu

Veverky

41

ano

U Jezu

Veverky

42

ano

Mašinka

Kuřátka

43

ano

U Jezu

Berušky

44

ano

U Jezu

Veverky

45

ano

Mašinka

Kůzlátka

46

ano

U Jezu

Berušky

47

ano

U Jezu

Berušky

48

ano

Mašinka

Motýlci

51

ano

U Jezu

Veverky

52

ano

Mašinka

Koťátka

Datum zveřejnění:  5. 6. 2018           

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.                                                                       

                                                                                             Dana Pechová, ředitelka MŠ

Vážení rodiče, zveme Vás na informační schůzku dne 21. 6. 2018 od 15:00 hodin v budově U Jezu

 

 

Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903, okres Louny IČ: 613 57 090, se sídlem U Jezu 2903, 438 01 Žatec. tímto sděluje údaje o svém pověřenci pro ochranu osobních údajů: MAS Vladař o.p.s., IČ: 264 04 818, sídlo Karlovarská 6, Valeč, PSČ 364 53,     e-mail: gdpr@vladar.cz,  tel: + 420 353 399 708

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Mateřská škola Žatec, U Jezu

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign